chatbot

Announcing our Bot Makeover Contest for Small Businesses

https://newsroom.fb.com/news/2017/11/messenger-for-small-businesses-making-business-personal-again/

chatbot messenger

The Ultimate Guide To Messenger Marketing and Facebook Chatbots

https://blog.manychat.com/ultimate-guide-messenger-marketing-and-facebook-chatbots/

chatbot

The Ultimate Chatbot Guide: How to Use Chatbots to Revolutionize Your Business

The Ultimate Chatbot Guide: How to Use Chatbots to Revolutionize Your Business

chatbot

Platforme za izradu chabotova

Chatbotove je moguće vezati u z nekoliko platformi, Facebook Messenger, Slack, Amazon Alexa, Google Assistant, Discord, Nexmo, CALLR, GroupMe, Flowdock,

chatbot

Zašto je chatbot dobar?

Razmislite o sljedećem. Kada pošaljete email, što očekujete?

chatbot

Što je chatbot?

Facebook Messenger Bot ili chatbot je aplikacija koja može automatski komunicirati s ljudima koji pošalju poruku na vašoj Facebook stranici.