chatbot

The Ultimate Chatbot Guide: How to Use Chatbots to Revolutionize Your Business

The Ultimate Chatbot Guide: How to Use Chatbots to Revolutionize Your Business

chatbot

Platforme za izradu chabotova

Chatbotove je moguće vezati u z nekoliko platformi, Facebook Messenger, Slack, Amazon Alexa, Google Assistant, Discord, Nexmo, CALLR, GroupMe, Flowdock,

chatbot

Zašto je chatbot dobar?

Razmislite o sljedećem. Kada pošaljete email, što očekujete?

chatbot

Što je chatbot?

Facebook Messenger Bot ili chatbot je aplikacija koja može automatski komunicirati s ljudima koji pošalju poruku na vašoj Facebook stranici.